• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Mã HS

 

Công văn 17562/BTC-CST năm 2015 về xác định mã HS và thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị dùng trong chăn nuôi mà Công ty nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 17562/BTC-CST
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17562/BTC-CST
V/v chuyển hồ sơ đến TCHQ.

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần ĐTK Phú Thọ.
(Địa
chỉ: Phòng 1A - Tầng 7 tòa nhà Đào Duy Anh, s 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội)

Bộ Tài chính (Vụ Chính sách Thuế) nhận được văn thư số 531/CV-ĐTK ngày 13/11/2015 của Công ty Cổ phần ĐTK Phú Thọ (sau đây gọi tắt Công ty) đề ngh hướng dẫn về việc xác định mã HS và thuế giá trị gia tăng đối với các máy móc, thiết bị dùng trong chăn nuôi mà Công ty nhập khẩu.

Văn bản nêu trên của Công ty đã được chuyển đến Tổng cục Hải quan để giải quyết theo phân công của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty biết và liên hệ với Tổng cục Hải quan để được biết kết quả xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- TCHQ (kèm văn bản số 531/CV-ĐTK ngày 13/11/2015 của Công ty Cổ phần ĐTK Phú Thọ);
- Lưu: VT, Vụ CST (CST2).(6b).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Phạm Đình Thi

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 17562/BTC-CST   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Phạm Đình Thi
Ngày ban hành: 25/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Ngày 25/11/2015, BTC đã có Công văn 17562/BTC-CST trả lời Công ty Cổ phần ĐTK Phú Thọ về xác định mã HS và thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị dùng trong chăn nuôi mà Công ty nhập khẩu

Cụ thể, BTC nhận được văn thư số 531/CV-ĐTK ngày 13/11/2015 của Công ty Cổ phần ĐTK Phú Thọ đề nghị hướng dẫn về việc xác định mã HS và thuế GTGT đối với các máy móc, thiết bị dùng trong chăn nuôi mà Công ty nhập khẩu.

Văn bản nêu trên của Công ty đã được chuyển đến TCHQ để giải quyết theo phân công của Bộ Tài chính.

Từ khóa: Công văn 17562/BTC-CST

2.608

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297369