• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hóa đơn điện tử


 

Công văn 1758/TCT-CS năm 2020 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 1758/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1758/TCT-CS
v/v hóa đơn điện tử

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế
(Địa chỉ: Km 29, Quốc lộ 6, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.
Mã số thuế: 0500463609).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10/2020/IDP ngày 12/02/2020 của Công ty Cổ phần sữa Quốc tế về miễn chữ ký của người đại diện và miễn đóng dấu trên hóa đơn chuyển đổi. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Cục Thuế TP Hà Nội đã có công văn số 412/CT-TTHT ngày 06/01/2020 trả lời Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế.

Tổng cục Thuế thông báo Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Nguyễn Thế Mạnh (để b/cáo);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS
(3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1758/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 05/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1758/TCT-CS

176

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444191