• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 1781/TXNK-CST năm 2018 về xử lý thuế phế liệu hàng sản xuất xuất khẩu trong định mức do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 1781/TXNK-CST
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1781/TXNK-CST
V/v x lý thuế phế liệu hàng SXXK trong định mức

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 2291/HQHP-TXNK ngày 13/2/2018 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc vướng mắc chính sách thuế đối với phế liệu, phế phẩm từ hàng SXXK nằm trong định mức. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Về thuế nhập khẩu:

Ngày 08/12/2016, Tổng cục hải quan có công văn số 11567/TCHQ-TXNK trả lời các vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 và Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016, theo đó, tại điểm 13 của công văn nêu trên hướng dẫn: Căn cứ quy định tại Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì phế liệu, phế phẩm từ nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu khi bán, tiêu thụ nội địa phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) với cơ quan hải quan theo quy định về hàng hóa thay đổi Mục đích sử dụng.

2. Về giá trị gia tăng (GTGT):

Theo quy định tại Khoản 20 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 thì nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT...Hàng hóa thuộc diện không chịu thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định tại Điều này nếu thay đổi Mục đích sử dụng phải kê khai, nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan. Tổ chức, cá nhân bán hàng hóa ra thị trường nội địa phải kê khai, nộp thuế GTGT với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định.

Đề nghị Cục Hải quan TP Hải Phòng căn cứ hướng dẫn nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST-Ngọc (03).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Hưng

 

 

Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1781/TXNK-CST   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu   Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 12/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1781/TXNK-CST

327

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
380726