• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hoạt động Tín dụng đen


 

Công văn 1783/NHNN-TD năm 2019 phối hợp triển khai giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 1783/NHNN-TD
Bản Tiếng Việt

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1783/NHNN-TD
V/v phối hợp triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi:

- Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy;
- Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.

Trước hết, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp cũng như tạo điều kiện của đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đối với hoạt động ngân hàng trong thời gian qua, góp phần tăng khả năng cung ứng vốn tín dụng, sản phẩm dịch vụ ngân hàng phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, hạn chế tín dụng đen. Tuy nhiên, hiện nay, trên cả nước tình hình tín dụng đen diễn biến phức tạp, một bộ phận người dân chưa lường hết được tác hại và vẫn đang tìm đến các hình thức cho vay nặng lãi, cùng với hoạt động của xã hội đen đã và đang gây hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt, ảnh hưởng xấu đến đời sống kinh tế, an ninh xã hội.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trân trọng đề nghị đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tín dụng đen với một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong quá trình thực hiện cho vay các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cho vay phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

2. Phối hợp với ngành ngân hàng đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp; chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp, đặc biệt chính quyền cấp xã, phường, thôn, bản phối hợp với ngành ngân hàng hỗ trợ người dân tiếp cận các chương trình tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng; hỗ trợ ngành ngân hàng trong quá trình xác minh nhu cầu vốn tiêu dùng chính đáng, cấp bách của người dân nhằm hạn chế người dân tìm đến các nguồn vốn không chính thức.

3. Chỉ đạo các sở ban ngành thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các công ty được cấp phép hoạt động dịch vụ tài chính, các hiệu cầm đồ để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời những hành vi chưa đúng quy định của pháp luật.

4. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về nguy cơ, tác hại của tín dụng đen, giới thiệu các kênh cung ứng vốn tín dụng chính thức đ người dân tiếp cận với các dịch vụ tài chính lành mạnh.

5. Tiếp tục quan tâm, dành một phần nguồn vốn của địa phương ủy thác cho NHCSXH cho vay các đối tượng chính sách xã hội theo chỉ đạo tại Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

6. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về sản xuất theo đúng quy hoạch nhằm hạn chế rủi ro khi xảy ra hạn hán, mất mùa, mất giá..., gây thiệt hại và ảnh hưởng đến đời sống của người dân

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trân trọng cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong thời gian tới.

Trân trọng!

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố;
- Các tổ chức tín dụng;
- Lưu VP, Vụ TDCNKT (3).

THỐNG ĐỐC
Lê Minh Hưng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1783/NHNN-TD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam   Người ký: Lê Minh Hưng
Ngày ban hành: 18/03/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1783/NHNN-TD

326

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
410962