• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu


 

Công văn 1794/TCHQ-GSQL năm 2019 về cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô không nhằm mục đích thương mại do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1794/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1794/TCHQ-GSQL
V/v cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô không nhằm mục đích thương mại

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 691/HQHCM-GSQL ngày 22/3/2019 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về vướng mắc trong việc thực hiện cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô dưới dạng quà biếu, quà tặng cho Công ty cổ phần Thương mại và Hợp tác TK và Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất TK, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ hồ sơ cụ thể, đối chiếu với quy định tại Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn liên quan để xem xét, cấp giấy phép nhập khẩu xe cho Công ty Cổ phần Thương mại và Hợp tác TK và Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất TK đảm bảo trong 01 năm không được cấp Giấy phép nhập khẩu quá 01 xe cho mỗi Công ty.

Trường hợp có nghi vấn không đủ cơ sở cấp phép nhưng chưa đủ căn cứ kết luận trong quá trình cấp phép (thời gian cấp phép theo quy định) thì giải quyết thủ tục theo quy định và chuyển hồ sơ cho đơn vị chức năng tiến hành xác minh làm rõ. Trường hợp xác minh có sai phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b)
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1794/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 29/03/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1794/TCHQ-GSQL

182

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
410899