• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 1796/TXNK-QLN năm 2013 bổ sung hồ sơ do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 1796/TXNK-QLN
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1796/TXNK-QLN
V/v bổ sung hồ sơ

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần xây dựng thương mại Cao Hoàng
(Số 169 Trần Hưng Đạo, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An)

 

Trả lời công văn không số ngày 01/9/2013 của Công ty cổ phần xây dựng thương mại Cao Hoàng về việc xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa XNK; Cục Thuế XNK-Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Luật Quản lý thuế quy định về đại diện của người nộp thuế.

Căn cứ Khoản 3 Điều 138 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, để có cơ sở xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, đề nghị Công ty cổ phần xây dựng thương mại Cao Hoàng nộp bổ sung bản chụp (có xác nhận, ký tên, đóng dấu) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế, và công văn có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty gửi về Tổng cục Hải quan để được xem xét giải quyết theo quy định.

Cục Thuế XNK-Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần xây dựng thương mại Cao Hoàng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLN (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1796/TXNK-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu   Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 22/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1796/TXNK-QLN

123

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210515