• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 18/BXD-VLXD hướng dẫn xuất khẩu sản phẩm đá ốp lát được khai thác, chế biến từ mỏ đá xây dựng Soklu 6, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 18/BXD-VLXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/BXD-VLXD
V/v: hướng dẫn xuất khẩu các sản phẩm đá ốp lát được khai thác, chế biến từ mỏ đá xây dựng Soklu 6, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2013

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 26/CIC5-TCHC ngày 10/01/2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 về việc đề nghị hướng dẫn xuất khẩu các sản phẩm đá ốp lát được khai thác, chế biến từ mỏ đá xây dựng Soklu 6, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai (có danh mục kích thước đá kèm theo). Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cấp giấy phép khai thác mỏ đá xây dựng Soklu 6, ấp Nguyễn Huệ, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai (tại Quyết định số 1072 QĐ-UBND ngày 19/4/2012). Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 đã đầu tư cơ sở chế biến đá ốp lát với nguồn nguyên liệu được khai thác từ mỏ đá xây dựng Soklu 6, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai (theo Quyết định số 377/QĐ-CIC5-HĐQT ngày 30/5/2012 của Hội đồng quản trị).

Sản phẩm đá ốp lát được khai thác, chế biến từ mỏ đá xây dựng nêu trên có chiều dày ≤ 100 mm của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 không thuộc Danh mục khoáng sản làm vật liệu xây dựng không được phép xuất khẩu tại Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Vì vậy, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 được phép xuất khẩu những sản phẩm đá ốp lát khai thác từ mỏ đá xây dựng Soklu 6, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xuất khẩu các sản phẩm đá ốp lát của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5, đề nghị Quý Công ty thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;

- Chi cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh
; Đồng Nai; Bà Rịa- Vũng Tàu;
Bình Dương;
- Lưu: VT, VLXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Lê Văn Tới

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 18/BXD-VLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Lê Văn Tới
Ngày ban hành: 13/03/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 18/BXD-VLXD

202

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
176642