• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 1806/BXD-QLN năm 2017 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (lần 2) do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 1806/BXD-QLN
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1806/BXD-QLN
V/v thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (lần 2)

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Ngày 30/5/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn số 1221/BXD-QLN về việc thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó yêu cầu các địa phương báo cáo về thực trạng công sở và nhu cầu đầu tư xây dựng trung tâm hành chính tập trung cấp tỉnh, huyện. Tuy nhiên, đến nay Bộ Xây dựng vẫn chưa nhận được báo cáo của địa phương theo yêu cầu.

Nhằm quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, sớm có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nội dung này, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương thực hiện báo cáo và gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 15/8/2017.

Báo cáo đề nghị gửi về: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng, số 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội (hoặc theo địa chỉ email: quanlynha.bxd@gmail.com). Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Đ/c Lê Ngọc Hà; điện thoại: 0904984545.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- S Xây dựng tỉnh;
- Lưu: VT, QLN (2b)…

BỘ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hà

 

Ph lục: Các địa phương chưa gửi báo cáo

1 Đồng Nai

2 Điện Biên

3 Hà Nam

4 Hà Tĩnh

5 Hòa Bình

6 Hậu Giang

7 Hưng Yên

8 Khánh Hòa

9 Lào Cai

10 Lâm Đồng

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1806/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Hồng Hà
Ngày ban hành: 07/08/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1806/BXD-QLN

195

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365258