• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1809/TCHQ-GSQL năm 2021 về giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1809/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1809/TCHQ-GSQL
V/v giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

Chi nhánh Công ty TNHH Minh Phong
(Đ/c: Số 1, đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 03/2021/CV-CNMP ngày 31/3/2021 của Chi nhánh Công ty TNHH Minh Phong vướng mắc về chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 3, khoản 4, Điều 39 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều khoản thi hành đối với cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế được thành lập, hoạt động trước khi Nghị định số 68/2016/NĐ-CP có hiệu lực thì:

- Trường hợp không đáp ứng điều kiện theo quy định tại Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ thì Cục Hải quan các tỉnh, thành phố rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền ra quyết định tạm dừng, chấm dứt hoạt động.

- Trường hợp đáp ứng điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế theo quy định thì không phải cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh
;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Điều 39. Hiệu lực thi hành
...

3. Cửa hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa tập trung, địa điểm chuyển phát nhanh, hàng bưu chính đã được công nhận và hoạt động trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành, việc mở rộng, thu hẹp, di chuyển, chuyển quyền sở hữu, tạm dừng, chấm dứt hoạt động thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

4. Các trường hợp đã được thành lập, hoạt động trước khi Nghị định này có hiệu lực nhưng không đáp ứng điều kiện công nhận, xác nhận quy định tại Nghị định này, tổ chức, cá nhân được tiếp tục hoạt động đến ngày 01 tháng 7 năm 2017. Quá thời hạn trên, Cục Hải quan tỉnh, thành phố rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền ra quyết định tạm dừng, chấm dứt hoạt động theo quy định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1809/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 15/04/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1809/TCHQ-GSQL

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
471454