• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1809/TTg-KTTH năm 2014 bảo lãnh Hợp đồng vay không ràng buộc có bảo hiểm NEXI để thực hiện dự án nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1809/TTg-KTTH
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1809/TTg-KTTH
V/v bảo lãnh Hợp đồng vay không ràng buộc có bảo hiểm NEXI để thực hiện dự án nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

- B Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công Thương;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 12327/BTC-QLN ngày 04 tháng 9 năm 2014 về việc bảo lãnh Hợp đồng vay không ràng buộc có bảo hiểm NEXI để thực hiện dự án nhà máy Alumin Nhân Cơ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cấp bảo lãnh chính phủ đối với Hợp đồng tín dụng không ràng buộc có bảo hiểm NEXI cho dự án nhà máy Alumin Nhân Cơ (dự án) căn cứ các văn bản của các cơ quan có thẩm quyền Bộ Tài chính kiến nghị tại Công văn số 12327/BTC-QLN nêu trên.

2. Giao Bộ Công Thương giám sát tình hình thực hiện dự án và tình hình tài chính của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kịp thời khi Tập đoàn có dấu hiệu gặp khó khăn về tài chính.

3. Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam có văn bản cam kết và bố trí kế hoạch vốn đảm bảo vốn chủ sở hữu và nghĩa vụ trả nợ cho khoản vay này.

4. Phê duyệt nội dung Thư bảo lãnh, giao Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký Thư bảo lãnh cho Hợp đồng tín dụng không ràng buộc có bảo hiểm của NEXI để thực hiện dự án.

5. Mức phí bảo lãnh là 0,25%/năm tính trên dư nợ của khoản vay được bảo lãnh.

6. Giao Bộ Tư pháp cấp Ý kiến pháp lý về Hợp đồng tín dụng và Người vay, Ý kiến pháp lý về Thư bảo lãnh và Người bảo lãnh.

7. Bộ Tài chính bảo lãnh khoản vay nước ngoài trong hạn mức rút vn ròng đối với bảo lãnh vay trong nước và nước ngoài năm 2014 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTg;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, KTTH (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1809/TTg-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 19/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1809/TTg-KTTH

202

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
249984