• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 1818/CT-TTHT năm 2015 về thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 1818/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1818/CT-TTHT
V/v: thuế giá trị gia tăng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hảo Phát
Địa chỉ:
315/3B Lê Văn Sỹ, P. 13, Q. 3
Mã số thuế:
0305124786

 

Trả lời văn thư số 01/2015CV/HP ngày 05/2/2015 Công ty về thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân quy định:

Miễn thuế giá trị gia tăng phải nộp phát sinh năm 2012 đối với hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân của doanh nghiệp, tổ chức (không bao gồm hoạt động cung ứng suất ăn cho doanh nghiệp vận tải, hàng không để phục vụ khách hàng, hoạt động kinh doanh khác).

Doanh nghiệp, tổ chức cung ứng suất ăn ca thuộc diện được miễn thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Khoản 1 Điều này phải:

- Được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật và nộp thuế theo kê khai;

- Nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ;

- Cam kết giữ ổn định mức giá cung ứng suất ăn ca trong năm 2012 không cao hơn mức giá tháng 12 năm 2011 đối với doanh nghiệp, tổ chức đã hoạt động kinh doanh từ năm 2011 trở về trước; đối với doanh nghiệp, tổ chức bắt đầu hoạt động kinh doanh từ năm 2012, mức giá cung ứng suất ăn ca không được cao hơn mức giá đã thực hiện tháng 12 năm 2011 của doanh nghiệp, tổ chức cung ứng suất ăn ca đã hoạt động từ năm 2011 trở về trước trên cùng địa bàn.

- Công khai niêm yết giá cung ứng suất ăn ca tại trụ sở kinh doanh và thông báo cho chính quyền xã, phường nơi kinh doanh và cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước ngày 01 tháng 11 năm 2012.

Trường hợp Công ty hoạt động trong lĩnh vực: cung cấp suất ăn công nghiệp. Năm 2012 có phát sinh doanh thu từ hoạt động cung cấp suất ăn cho các em học sinh và cán bộ, công nhân viên tại một số trường trên đại bàn TP. Hồ Chí Minh thì doanh thu từ hoạt động này được miễn thuế GTGT trong năm 2012, nếu mức giá Công ty cung cấp suất ăn ca trong năm 2012 không cao hơn mức giá tháng 12/2011. Trường hợp mức giá suất ăn ca có thực đơn tăng so với mức giá tháng 12/2011, nếu Công ty chứng minh là do tăng khẩu phần ăn, còn mức giá vẫn không thay đổi thì vẫn đáp ứng điều kiện được miễn thuế GTGT năm 2012 theo quy định nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Quận 3;
- Phòng Pháp Chế;
- Lưu: HC, TTHT.
15340-388 Nghi

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1818/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 13/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1818/CT-TTHT

196

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
268891