• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 1819/CT-TTHT năm 2015 về sử dụng hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 1819/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1819/CT-TTHT
V/v sử dụng hóa đơn.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Dệt nhuộm In bông & may mặc Tường Phát
Địa chỉ: 633/27/2-4 Hồng Bàng, P.6, Q.6, TP.HCM
Mã số thuế: 0301339893

 

Trả lời văn bản số 01/TP ngày 24/01/2015 của Công ty về sử dụng hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định việc áp dụng thuế suất 0%:

“...

- Các trường hợp được coi là xuất khẩu theo quy định của pháp luật:

+ Hàng hoá gia công chuyển tiếp theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động mua, bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công hàng hoá với nước ngoài.

+ Hàng hoá xuất khẩu tại chỗ theo quy định của pháp luật.

+ Hàng hóa xuất khẩu để bán tại hội chợ, triển lãm ở nước ngoài.

Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính về cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:

2. Các loại hóa đơn:

a) Hoá đơn giá trị gia tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này) là loại hoá đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:

- Bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ trong nội địa;

- Hoạt động vận tải quốc tế;

- Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

…”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty trình bày có ký hợp đồng gia công nhuộm in vải cho Công ty Vi Thanh CO.,LTD tại Đài Loan, theo thỏa thuận tại hợp đồng phía nước ngoài chỉ định Công ty giao hàng cho 2 Công ty tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ thì khi xuất hàng giao, Công ty lập hóa đơn giá trị gia tăng.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng KT thuế số
4;
- Lưu VT-TTHT.
264-7238- VXThắng

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1819/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 13/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1819/CT-TTHT

171

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
268892