• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Công văn 1822/BGDĐT-GDTrH năm 2018 về tuyển sinh đầu cấp của Hà Nội do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 1822/BGDĐT-GDTrH
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1822/BGDĐT-GDTrH
V/v tuyển sinh đầu cấp của Hà Nội

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Nhm tăng cường tự chủ cho các cơ sở giáo dục phổ thông ngoài công lập trong tuyển sinh đầu cấp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hiện nay, hầu hết các địa phương trên toàn quốc đã thực hiện tốt chủ trương nói trên. Tuy nhiên, việc tuyển sinh đầu cấp năm học 2018-2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang được phản ánh có một số bất cập trong quy định về thời gian và phương thức tuyn sinh đối với các cơ sở giáo dục phổ thông ngoài công lập, gây khó khăn cho học sinh, cha mẹ học sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thực hiện đúng chủ trương của Bộ, tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục phổ thông ngoài công lập được tự chủ về tuyển sinh phù hợp với nhu cầu và định hướng phát triển của nhà trường./.

Trân trọng!

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các T
hứ trưởng;
- Sở GDĐT Hà Nội;
- Vụ GDTH, Cục QLCL, TTr B
;
- Lư
u: VT, Vụ GDTrH.

BỘ TRƯỞNG
Phùng Xuân Nhạ

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1822/BGDĐT-GDTrH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Phùng Xuân Nhạ
Ngày ban hành: 08/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1822/BGDĐT-GDTrH

328

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
382683