• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 1823/TXNK-TGHQ năm 2019 vướng mắc về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 1823/TXNK-TGHQ
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1823/TXNK-TGHQ
V/v vướng mắc về trị giá hải quan

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam.
(đ/c: Thôn Bình An, Xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội)

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 02/2019/TXNK của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam (sau đây viết tắt là Công ty) vướng mắc về trị giá hải quan. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có các công văn số 3581/TCHQ-TXNK ngày 20/6/2018, số 5475/TCHQ-TXNK ngày 20/9/2018 và số 797/TCHQ-TXNK ngày 01/2/2019 hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố về phí vận tải và các chi phí liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu nhập đầu tiên. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai, Cục Kiểm tra sau thông quan để được giải quyết cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TGHQ (BH-03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1823/TXNK-TGHQ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu   Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 01/03/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1823/TXNK-TGHQ

220

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
408663