• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 18299/BTC-TCHQ năm 2015 về xử lý thuế nhiên liệu tàu khoan do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 18299/BTC-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18299/BTC-TCHQ
V/v xử lý thuế nhiên liệu tàu khoan

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Công ty Liên doanh điều hành Vietgazprom.
(Số 2001-2008, tầng 20, Keangnam, Khu E6 KĐT Cầu Giấy, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội)

 

Bộ Tài chính nhận được công văn số 11-03-03-1391 ngày 17/07/2015 của Công ty Liên doanh điều hành Vietgazprom (sau đây gọi là Công ty Vietgazprom) về việc xử lý thuế đối với nhiên liệu mang theo tàu khoan. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 15, Điều 3 Thông tư 139/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tài chính quy: Khi phương tiện chuyên dụng m thủ tục nhập cảnh, thương nhân thực hiện thủ tục nhập khẩu đối với nhiên liệu xăng, dầu theo chế độ phi mậu dịch và np đủ các loại thuế hin hành.

Trường hợp của Công ty Vietgazprom, khi tàu nhập cảnh, số nhiên liệu mang theo tàu không sử dụng tại Việt Nam, mà doanh nghiệp sử dụng nhiên liệu mua của Công ty PV Oil, số nhiên liệu này Công ty PV Oil đã nộp đy đủ các loại thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng (đã bao gồm trong giá bán cho Công ty Vietgazprom) thì nhiên liệu mang theo tàu khi nhập cảnh chưa phải nộp các loại thuế, trình tự thủ tục thực hiện như sau:

- Công ty Vietgazprom (hoặc đơn vị được ủy quyền) phải thực hiện kê khai lượng nhiên liệu chứa trong tàu khi nhập cảnh; số lượng nhiên liệu dự kiến tiêu thụ tại Việt Nam, lượng nhiên liệu tái xuất theo tàu. Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra và xác nhận trên bản kê khai của doanh nghiệp;

- Công ty Vietgazprom kê khai số lượng nhiên liệu sử dụng sau khi tàu nhập cảnh do Công ty PV Oil cung cấp;

- Công ty PV Oil kê khai nguồn gốc của số nhiên liệu cung cấp cho Công ty Vietgazprom. Lập bảng kê các tờ khai nhập khẩu hoặc hợp đồng mua bán kèm hóa đơn bán hàng (nếu mua nhiên liệu từ doanh nghiệp khác trong nội địa) để cơ quan hải quan kiểm tra nguồn gốc nhiên liệu cung cấp cho Công ty Vietgazprom.

Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra hồ sơ, tài liệu có liên quan do doanh nghiệp xuất trình. Kết quả kiểm tra nếu xác định nhiên liệu cung cấp cho các tàu khoan và tàu dịch vụ là do Công ty PV Oil cung cấp, Công ty Vietgazprom không sử dụng số nhiên liệu mang theo tàu khi nhập cảnh thì xử lý không thu thuế đối với snhiên liệu nêu trên.

Khi tàu xuất cảnh, trường hợp lượng nhiên liệu mang theo tàu còn lại ít hơn lượng nhiên liệu khi tàu nhập cảnh thì doanh nghiệp phải kê khai và nộp đủ các loại thuế đối với lượng nhiên liệu chênh lệch.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty Liên doanh điều hành Vietgazprom và Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn
(để b/cáo);
- Vụ CST, Vụ PC (BTC), Tổng cục Thuế (để biết);
- Lưu: V
T, TCHQ (14 bản).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Điều 3. Một số quy định đặc thù
...
15. Đối với nhiên liệu xăng, dầu chứa trong phương tiện chuyên dụng tự hành tạm nhập tái xuất:

a) Đối với nhiên liệu xăng, dầu đang chứa trong phương tiện chuyên dụng tự hành tạm nhập tái xuất (vừa là phương tiện tự hành đến Việt Nam, vừa là thiết bị, máy móc tạm nhập tái xuất phục vụ thi công công trình, dự án đầu tư):

a.1) Khi phương tiện chuyên dụng làm thủ tục nhập cảnh, thương nhân thực hiện thủ tục nhập khẩu đối với nhiên liệu xăng, dầu theo chế độ phi mậu dịch và nộp đủ các loại thuế hiện hành.

a.2) Khi phương tiện chuyên dụng làm thủ tục xuất cảnh, thương nhân thực hiện thủ tục xuất khẩu đối với nhiên liệu xăng, dầu theo chế độ phi mậu dịch và nộp đủ các loại thuế hiện hành.

a.3) Nhiên liệu xăng, dầu nhập khẩu chứa trong phương tiện chuyên dụng khi làm thủ tục nhập cảnh không phải đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng.

b) Xác định khối lượng nhiên liệu xăng, dầu để tính thuế:

Khối lượng nhiên liệu xăng, dầu đang chứa trong phương tiện chuyên dụng được xác định theo bản khai chung khi phương tiện chuyên dụng làm thủ tục nhập cảnh; xuất cảnh.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 18299/BTC-TCHQ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 09/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 18299/BTC-TCHQ
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297712