• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Công văn 1830/TTg-KTN năm 2016 báo cáo Quốc hội về Dự án đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1830/TTg-KTN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1830/TTg-KTN
V/v Báo cáo Quốc hội về Dự án đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 11818/BGTVT-KHĐT ngày 10 tháng 10 năm 2015) về việc chuẩn bị báo cáo Quốc hội về Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1, Bến Thành - Suối Tiên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý nội dung dự thảo Báo cáo Quốc hội về Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1, Bến Thành - Suối Tiên do Bộ Giao thông vận tải chuẩn bị được gửi kèm theo văn bản nêu trên.

- Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg Chín
h phủ;
- VP Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các
UB của QH;
- Các Bộ: KHĐT, TC, XD;
- UBND TP Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, T
rợ lý TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: V.III, TKBT;
- Lưu: VT, KTN(3).y

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1830/TTg-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 17/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1830/TTg-KTN

201

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326110