• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1832/TCT-CS năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư cùng tỉnh, thành phố do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 1832/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1832/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Đông Phương Vũng Tàu.
(KCN Đông Xuyên, P. Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 599/PC-VPCP ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính phủ chuyển công văn số 04/2020-DPVT ngày 09/4/2020 của Công ty TNHH Đông Phương Vũng Tàu về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư cùng tỉnh, thành phố. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về nội dung này, ngày 19/3/2020 Tổng cục Thuế đã có công văn số 1156/TCT-CS trả Iời Công ty.

Theo đó, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) sẽ có thông báo tới Cục Thuế để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH Đông Phương Vũng Tàu được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Vụ KTTH (VPCP);
- Phó TCTr Nguyễn Thế Mạnh (để b/c);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Website Tổng Cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3b)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH




Lưu Đức Huy

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1832/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 08/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1832/TCT-CS

101

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444179