• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Dược


Văn bản pháp luật về Sản xuất kinh doanh thuốc

 

Công văn 18381/QLD-ĐK năm 2020 về đính chính thông tin tại Quyết định cấp Giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 18381/QLD-ĐK
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18381/QLD-ĐK
V/v đính chính thông tin tại Quyết định cấp GĐKLH

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký có thuốc được đính chính

Cục Quản lý Dược nhận được công văn của các công ty đăng ký thuốc về việc đính chính thông tin trong các Quyết định cấp Giấy đăng ký lưu hành thuốc của Cục Quản lý Dược.

Căn cứ hồ sơ đăng ký thuốc lưu tại Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Dược thông báo đính chính một số nội dung tại các Quyết định cấp Giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với các thuốc tại danh mục cụ thể như sau:

Danh mục các thuốc được đính chính thông tin tại Quyết định cấp Giấy đăng ký lưu hành thuốc (Phụ lục I kèm theo Công văn này).

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (để b/c);
- Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Cục trưởng Vũ Tuấn Cường (để b/c);
- Cục Quân Y - Bộ Quốc phòng, Cục Y tế - Bộ Công an, Cục Y tế Giao thông vận tải - Bộ GTVT;
- Tổng Cục Hải quan - Bộ Tài chính;
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;
- BYT: Vụ PC, Cục QLYDCT, Cục QLKCB, Thanh tra Bộ;
- SYT các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Viện KN thuốc TƯ, Viện KN thuốc TP. HCM;
- Tổng Công ty Dược Việt Nam - Công ty CP;
- Các bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc BYT;
- Cục QLD: P.QLKDD, P.QLCLT, P.PCTTra, Website Cục;
- Lưu: VT, ĐKT (QN).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thành Lâm

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC 06 THÔNG TIN THUỐC ĐƯỢC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN TẠI QUYẾT ĐỊNH CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC
(Kèm theo Công văn số 18381/QLD-ĐK ngày 18/12/2020 của Cục Quản lý Dược)

STT

Tên thuốc

Cơ sở đăng ký

Số đăng ký

Số Quyết định

Ngày ký ban hành Quyết định

Nội dung đính chính

Thông tin đã ghi

Thông tin đính chính

1

Pit-Stat Tablet 2 mg

Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi

DG3-2-20

273/QLD-ĐK

15/06/2020

Địa chỉ cơ sở sản xuất và đóng gói sơ cấp

62 Industrial Estate, Kot Lakhpat, Lohore, Pakistan

62 Industrial Estate, Kot Lakhpat, Lahore, Pakistan

2

Auclanityl 562,5mg

Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco

VD-27057-17

229/QLD-ĐK

22/06/2017

Hoạt chất

Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat compacted) 500mg; Acid Clavulanic (dưới dạng Potassium clavulanate kết hợp với Avicel) 62,5mg

Amoxicilin (tương đương Amoxicilin trihydrat compacted) 500mg; Acid Clavulanic (tương đương Potassium clavulanate/Avicel) 62,5mg

3

Auclanityl 562,5mg

Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco

VD-27057-17

229/QLD-ĐK

22/06/2017

Dạng bào chế

Viên nén bao phim

Viên nén dài bao phim

4

Tiphacetam 800

Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco

VD-28055-17

406/QĐ-QLD

19/09/2017

Dạng bào chế

Viên nén

Viên nén dài bao phim màu trắng

5

Sorbitol

Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco

VD-33566-19

652/QĐ-QLD

23/10/2019

Địa chỉ cơ sở sản xuất

Lô 08,09 Cụm Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân M Chánh, Phường 9, TP. M Tho, Tiền Giang

15 Đốc Binh Kiều, phường 2, thành phố M Tho,

tỉnh Tiền Giang,

6

Bronsolvin 0.08%

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV

VD-30465-18

442/QĐ-QLD

05/07/2018

Tên thuốc

Bronsolvin 0.08%

Bronsolvin 0,08%

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 18381/QLD-ĐK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Thành Lâm
Ngày ban hành: 18/12/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 18381/QLD-ĐK

136

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
460062