• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý mỹ phẩm


Văn bản pháp luật về Điều kiện sản xuất mỹ phẩm

 

Công văn 18442/QLD-MP năm 2019 về đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 18442/QLD-MP
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18442/QLD-MP
V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công ty TNHH Xuân Thì
(Địa chỉ: Nhà A46-TT3 Khu đô thị Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội)

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ kết quả kiểm tra hậu mại tại Công ty TNHH Xuân Thì,

Cục Quản lý Dược thông báo:

1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 07 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Xuân Thì (Địa chỉ: LK32-Khu dịch vụ 20A-B, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; Lý do thu hồi cụ thể như sau:

- Sản phẩm Colatin Keratin P.P.T Leave In Conditioner (Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 41514/17/CBMP-QLD cấp ngày 01/8/2017):

Nhãn sản phẩm không ghi tên nước sản xuất (Trung Quốc) và không ghi địa chỉ Công ty TNHH Xuân Thì (Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường) theo quy định.

- Sản phẩm Delofil Hair Color Cream 9/3 (Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 10737/16/CBMP-QLD cấp ngày 06/6/2016):

+ Nhãn sản phẩm không ghi tên nước sản xuất (Trung Quốc);

+ Thành phần công thức ghi trên nhãn không thống nhất với thành phần ghi trên hồ sơ công bố và bản công thức sản phẩm của nhà sản xuất.

- 05 Sản phẩm sau:

TT

Tên sản phẩm ghi trên Phiếu công bố mỹ phẩm

Số tiếp nhận Phiếu công bố

Ngày cấp

1

Colatin Hair Color Cream 4.2

39014/17/CBMP-QLD

11/7/2017

2

Colatin Hair Color Cream 6.66

39218/17/CBMP-QLD

12/7/2017

3

Colatin Hair Color Cream 5.6

39232/17/CBMP-QLD

12/7/2017

4

Colatin Hair Color Cream 6.5

39244/17/CBMP-QLD

12/7/2017

5

Colatin Hair Color Cream 8YG

39263/17/CBMP-QLD

12/7/2017

+ Nhãn sản phẩm không ghi tên nước sản xuất (Trung Quốc);

+ Thành phần công thức sản phẩm ghi trên nhãn và hồ sơ công bố không thống nhất với thành phần ghi trên bản công thức sản phẩm của nhà sản xuất.

2. Công ty TNHH Xuân Thì phải:

- Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng các sản phẩm do Công ty đứng tên công bố nêu trên. Tiến hành thu hồi toàn bộ mỹ phẩm không đáp ứng quy định.

- Gửi báo cáo thu hồi các sản phẩm trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/11/2019.

3. Sở Y tế thành phố Hà Nội kiểm tra, giám sát việc thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên của Công ty, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi các sản phẩm mỹ phm nêu trên; kim tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để báo cáo);
- Cục trưởng Vũ Tuấn Cường (để báo cáo);
- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm - Cục QLD;

- Trang TTĐT Cục QLD;
- Lưu: VT, PCTTr, MP(P).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 18442/QLD-MP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Tất Đạt
Ngày ban hành: 29/10/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 18442/QLD-MP

126

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
427212