• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật An toàn thực phẩm


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 1846/ATTP-SP năm 2013 dừng kiểm tra chặt sản phẩm chứa Whey protein concentrate nhập khẩu từ New Zealand do Cục An toàn thực phẩm ban hành

Tải về Công văn 1846/ATTP-SP
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1846/ATTP-SP
V/v dừng kiểm tra chặt các sản phẩm chứa Whey protein concentrate nhập khẩu từ New Zealand

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Các cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu

Ngày 05/8/2013, Cục có Công văn số 1589/ATTP-SP gửi các cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm về việc kiểm tra chặt chỉ tiêu Clostridium botulinums đối với các sản phẩm có chứa Whey protein concentrate nhập khẩu từ New Zealand. Tuy nhiên đến thời điểm này, Cục chưa nhận được thông tin về việc phát hiện chỉ tiêu Clostridium botulinums trong các sản phẩm nói trên.

Ngày 28/8/2013, Cục An toàn thực phẩm nhận được thông báo của Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam về việc Bộ Công nghiệp cơ bản New Zealand đã nhận được các kết quả khẳng định vi khuẩn được phát hiện trong whey protein concentrate (WPC80) sản xuất bởi Công ty Fonterra không phải là khuẩn Clostridium botulinum. Vi khuẩn được phát hiện là Clostridium sporogenes - đây là loại vi khuẩn có nha bào không sinh độc tố.

Vì vậy, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các cơ quan kiểm tra nhà nước dừng việc kiểm tra chặt chỉ tiêu Clostridium botulinums đối với nguyên liệu Whey protein concentrate và các sản phẩm sữa, sản phẩm đã qua chế biến trong thành phần có chứa whey protein concentrate có xuất xứ New Zealand nhập khẩu vào Việt Nam.

Cục An toàn thực phẩm thông báo quý để cơ quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long (để b/c);
- Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam (để biết);
- Tổng cục Hải quan (để biết);
- Vụ KH-CN (để biết);
- Cục QLCLNLS&TS (để biết);
- Lưu VT, SP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hùng Long

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1846/ATTP-SP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm   Người ký: Nguyễn Hùng Long
Ngày ban hành: 30/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1846/ATTP-SP

141

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206900