• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1847/TTg-KTTH năm 2014 bảo lãnh Hợp đồng vay không ràng buộc có bảo hiểm NEXI cho Dự án hai đường dây truyền tải Long Phú - Cần Thơ - Trà Nóc và Trạm biến áp Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1847/TTg-KTTH
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1847/TTg-KTTH
V/v bảo lãnh Hợp đồng vay không ràng buộc có bảo hiểm NEXI cho Dự án hai đường dây truyền tải Long Phú - Cần Thơ - Trà Nóc và Trạm biến áp Cần Thơ

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công Thương;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 12953/BTC-QLN ngày 15 tháng 9 năm 2014 về việc bảo lãnh Hợp đồng vay không ràng buộc có bảo hiểm NEXI cho Dự án hai đường dây truyền Long Phú - Cần Thơ - Trà Nóc và Trạm biến áp Cần Thơ (dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia (NPT) chịu trách nhiệm:

a) Tổ chức thực hiện Dự án bảo đảm hiệu quả; đúng tiến độ đã dự kiến; bảo đảm thu xếp đủ vốn chủ sở hữu cho Dự án theo quy định, phù hợp với tiến độ triển khai Dự án;

b) Cân đối nguồn, bảo đảm trả nợ khoản vay nước ngoài cho Dự án đầy đủ, đúng hạn trong mọi trường hợp và có các biện pháp xử lý khắc phục rủi ro về biến động tỷ giá và biến động lãi suất vay.

c) Cung cấp ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh nơi dự án triển khai về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án và hoạt động của chủ đầu tư trên địa bàn trước khi Bộ Tài chính phát hành Thư bảo lãnh.

d) Phê duyệt các Quyết định đầu tư cập nhật Đường dây 220kV Long Phú - Cần Thơ - Trà Nóc và Trạm biến áp 220 kV Cần Thơ theo báo cáo tại công văn số 3592/EVNNPT-TCKT ngày 06/09/2014.

2. Giao Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xây dựng lộ trình về phương án tăng giá truyền tải, đảm bảo xử lý các tồn tại về mặt tài chính cũng như khả năng trả nợ của Dự án.

3. Giao EVN giám sát việc NPT thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, sử dụng và bố trí nguồn vốn trả nợ khoản vay nước ngoài. Trường hợp NPT mất cân đối nguồn trả nợ, EVN có trách nhiệm cân đối nguồn đảm bảo thực hiện nhiệm vụ trả nợ đúng hạn với tư cách Công ty mẹ và có văn bản cam kết với Bộ Tài chính.

4. Bộ Công Thương giám sát chặt chẽ tình hình tài chính của EVN và NPT, báo cáo Thủ tướng Chính phủ nếu EVN gặp khó khăn tài chính; giám sát và đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án lưới điện và các dự án nguồn điện thuộc Trung tâm điện lực Long Phú - Sóc Trăng đúng thời hạn đã được phê duyệt.

5. Phê duyệt nội dung Thư bảo lãnh và giao Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký Thư bảo lãnh cho Hợp đồng tín dụng không ràng buộc có bảo hiểm NEXI vay Ngân hàng Citi.

6. Mức phí bảo lãnh là 0,25%/năm tính trên dư nợ của khoản vay được bảo lãnh.

7. Giao Bộ Tư pháp cấp Ý kiến pháp lý về Hợp đồng tín dụng và Người vay, Ý kiến pháp lý về Thư bảo lãnh và Người bảo lãnh đối với khoản vay nước ngoài.

8. Cho phép Bộ Tài chính bảo lãnh khoản vay nước ngoài trong hạn mức rút vốn ròng đối với bảo lãnh vay nước ngoài năm 2014 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTg;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Tập đoàn Điện lực VN;
- Tổng công ty Truyền tải điện QG;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1847/TTg-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1847/TTg-KTTH

155

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250405