• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona


Văn bản pháp luật về Hoạt động tiêm chủng

Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm

 

Công văn 1853/BYT-DP năm 2020 về tạm dừng tổ chức tiêm chủng do Bộ Y tế ban hành

Tải về Công văn 1853/BYT-DP
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1853/BYT-DP
V/v tạm dừng t chức tiêm chng

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Y tế tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Ch thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thng Chính ph về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong đó yêu cầu thực hiện cách ly toàn xã hội trong ngày 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020 trên phạm vi toàn quc và căn cứ yêu cầu về việc t chức bui tiêm chng; Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tnh, thành ph triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tạm dừng các buổi tiêm chủng thưng xuyên trong tm chng m rộng và triển khai thực hin theo đúng Công văn số 396/VSDTTƯ-TCQG ngày 31/3/2020 ca Viện Vệ sinh dịch t Trung ương.

2. Tạm dừng tổ chức tiêm chủng theo kế hoạch ca các cơ s tiêm chng dịch vụ trong vòng 15 ngày kể từ ngày 01/4/2020; Tuy nhiên vẫn phải bố trí tiêm chủng cho người dân khi có yêu cầu đi với các trường hp cn được tiêm ngay như vắc xin, huyết thanh phòng chống bệnh di, uốn ván...,đảm bảo an toàn tiêm chủng và các biện pháp phòng, chng dịch COVID-19 khi thực hiện tiêm chng.

3. Xây dựng kế hoạch đ tổ chức tiêm chng lại ngay sau thời gian tạm dừng đm bo thực hiện đầy đ các biện pháp phòng chng dịch, an toàn tiêm chủng, tiêm bù đầy đủ cho các đối tượng.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
PTTg Vũ Đc Đam (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưng;
- UBND các
tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Cc QLKCB;
- Các Viện: VSDT, Pasteur;
-
TTKSBT/YTDP tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1853/BYT-DP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 03/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1853/BYT-DP

456

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
438949