• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin


Văn bản pháp luật về Luật Hàng không dân dụng

 

Công văn 1856/VPCP-CN năm 2019 về phương án huy động vốn và lộ trình đầu tư Dự án mở rộng, nâng cấp đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1856/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1856/VPCP-CN
Về phương án huy động vốn và lộ trình đầu tư Dự án mở rộng, nâng cấp đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Xét báo cáo của Bộ Giao thông vận tải tại các văn bản số 1591/BGTVT-KHĐT ngày 25 tháng 02 năm 2019 và số 1165/BGTVT-KHĐT ngày 01 tháng 02 năm 2019 về phương án huy động vn và lộ trình đầu tư Dự án mở rộng, nâng cấp đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam khẩn trương hoàn thành Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án mở rộng, nâng cấp đồng bộ các hạng mục công trình tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nht (trong đó, làm rõ cơ cấu nguồn vốn, phương án huy động vn và lộ trình đầu tư cho từng danh mục công trình cụ thể). Trường hợp giao Tng công ty Cảng hàng không Việt Nam là Nhà đầu tư Dự án, cn làm rõ căn cứ pháp lý để thực hiện theo đúng quy định nhằm bảo đảm hoàn thành, đưa các công trình vào sử dụng đồng bộ trong năm 2020. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg: Trương Hòa Bình,
Vương Đình Huệ và Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: KH&CN, CA, TP, NG TT&TT;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguy
n Cao Lục, Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Duy Hưng, T.lý TTg TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, NC, QHQT, QHĐP, PL, NN, V.I;
- Lưu: VT, CN (2b). LM
21

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1856/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 06/03/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1856/VPCP-CN

1.004

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
408394