• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


 

Công văn 1857/BHXH-CĐBHXH năm 2015 thông báo số sổ bảo hiểm xã hội ngưng giải quyết và thông tin các trường hợp đã giải quyết các chế độ có liên quan do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 1857/BHXH-CĐBHXH
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1857/BHXH-CĐBHXH
V/v thông báo số sổ BHXH ngưng giải quyết và thông tin các trường hợp đã giải quyết các chế độ có liên quan.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Vừa qua Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh (BHXH TP.HCM) có phối hợp với cơ quan chức năng điều tra các đơn vị có dấu hiệu giả mạo hồ sơ tham gia BHXH. Để đảm bảo quản lý chặt chẽ việc đóng và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của người lao động, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của 28 trường hợp số sổ BHXH đã được chốt (danh sách đính kèm).

Đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố hỗ trợ kiểm tra theo danh sách trên có trường hợp nào đã giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN thì thông tin và gửi kèm hồ sơ về BHXH TP.HCM để xử lý và phục vụ quá trình điều tra theo quy định. Sau thời gian nêu trên nếu có bất cứ người lao động nào trong danh sách trên đến liên hệ nộp hồ sơ đề nghị giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN tại Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập biên bản tạm dừng giải quyết thu hồi hồ sơ chứng từ và thông báo về BHXH TP.HCM để xử lý theo đúng quy định.

Rất mong nhận được sự hỗ trợ của các BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CĐBHXH (02).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đăng Tiến

 

DANH SÁCH

SỔ BHXH ĐÃ ĐƯỢC CHỐT SỔ

STT

Họ và Tên

Số sổ BHXH

Ngày SINH

Nữ (X)

Số CMT

Quá trình đóng

Ngày chốt sổ

Ghi chú

Từ tháng

Đến tháng

1

NGUYỄN THỊ TƯƠI

7913023017

20/11/1985

X

245181045

11/2012

01/2014

13/03/2014

 

2

PHẠM NGỌC PHÚ

7913026930

01/01/1982

 

240743006

05/2013

12/2013

13/03/2014

 

3

LÊ THỊ KIỀU THU

7913142068

23/10/1974

X

311770449

05/2013

07/2014

04/08/2014

 

4

VÕ ĐẶNG KIỀU HẠNH

7913142069

16/08/1984

X

025828196

05/2013

05/2014

23/06/2014

 

5

LÊ THỊ THI

7913142070

28/10/1977

X

312058983

05/2013

07/2014

04/08/2014

 

6

TRẦN THỊ KIM PHƯỢNG

7913205861

01/01/1985

X

311808044

04/2013

04/2014

06/05/2014

 

7

QUÁCH THỊ THÙY DƯƠNG

7913205862

01/01/1994

X

312240452

04/2013

04/2014

06/05/2014

 

8

LÊ THỊ DUYỄM THÚY

7913239945

01/01/1986

X

311890962

06/2013

06/2014

06/08/2014

 

9

HOÀNG THỊ PHƯƠNG

7913239946

01/01/1993

X

245215486

07/2013

09/2014

27/10/2014

 

10

NGUYỄN VŨ THỊ BẢO THY

7913239947

04/02/1989

X

245040644

06/2013

06/2014

06/08/2014

 

11

TRẦN THỊ KIM LIÊN

7913239948

20/07/1989

X

245027988

08/2013

08/2014

11/09/2014

 

12

TRẦN THỊ CA

7913253770

01/01/1983

X

245119388

09/2013

11/2014

30/03/2015

 

13

NGÔ THỊ HỒNG

7913274173

16/09/1989

X

311982390

10/2013

10/2014

24/11/2014

 

14

LƯƠNG THỊ HỒNG PHƯỢNG

7914008866

23/12/1990

X

312034951

03/2014

09/2014

07/11/2014

 

15

NGUYỄN THỊ CÚC HƯƠNG

7914009746

15/03/1995

X

312221843

05/2014

09/2014

07/11/2014

 

16

TRẦN THỊ THÚY KIỀU

7914009747

28/12/1989

X

241056375

03/2014

09/2014

07/11/2014

 

17

PHẠM THỊ NGỌC HÀ

7914009748

02/01/1976

X

240554673

03/2014

09/2014

07/11/2014

 

18

NGUYỄN THỊ THÚY VY

7914009850

12/04/1996

X

241555362

05/2014

10/2014

09/02/2015

 

19

NGUYỄN THỊ KIM HUÊ

7914009851

15/01/1984

X

311837993

05/2014

09/2014

27/11/2014

 

20

MAI THỊ CẨM TIÊN

7914023979

30/07/1992

X

312132203

11/2013

02/2014

06/05/2014

 

21

ĐINH THỊ HÀ TRANG

7914026383

21/05/1992

X

245181159

02/2014

09/2014

27/11/2014

 

22

NGÔ THỊ NGỌC QUYỀN

7914034593

07/08/1991

X

312083812

01/2014

07/2014

11/09/2014

Cấp lại sổ lần 2 ngày 30/9/2014

Cấp lại sổ lần 3 ngày 23/01/2015

23

TRẦN THỊ THU TRANG

7914034594

10/08/1987

X

311897258

01/2014

03/2015

08/05/2015

 

24

VŨ THỊ THÚY

7914036587

01/01/1986

X

245123986

01/2014

02/2015

12/05/2015

 

25

NGÔ THỊ NGỌC TIÊN

7914036588

25/10/1985

X

245061920

01/2014

04/2014

12/05/2014

 

26

LÝ THỊ TUYẾT HỒNG

7914058432

01/01/1988

X

312079591

01/2014

07/2014

11/09/2014

Cấp lại sổ lần 2 ngày 18/9/2014

27

VÕ THỊ MỸ HẠNH

7914058434

25/01/1993

X

241347760

11/2013

05/2014

08/09/2014

 

28

ĐÀO THỊ THANH THÙY

7914192276

01/01/1982

X

285077738

07/2014

12/2014

09/03/2015

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1857/BHXH-CĐBHXH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Đăng Tiến
Ngày ban hành: 12/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1857/BHXH-CĐBHXH

222

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279901