• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

 

Công văn 186/VP-TH năm 2013 cảnh báo hiện tượng mạo danh cán bộ hải quan để bán sách do Văn phòng Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 186/VP-TH
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 186/VP-TH
V/v cảnh báo hiện tượng mạo danh cán bộ hải quan để bán sách

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Theo phản ánh của một số đơn vị, thời gian qua, có một số cá nhân lấy danh nghĩa cán bộ Văn phòng Tổng cục Hải quan liên hệ tới Cục Hải quan các tỉnh, thành phố giới thiệu và bán các loại sách, tài liệu liên quan đến chính sách thuế, hướng dẫn thủ tục xuất nhập khẩu. Về vấn đề này, Văn phòng Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Văn phòng Tổng cục Hải quan không phân công bất cứ cán bộ nào đến liên hệ với Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để tiến hành các công việc trên. Hành vi mạo danh của một số đối tượng trên đây là không hợp pháp, tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của ngành Hải quan.

Văn phòng Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết, cảnh giác và có biện pháp xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TH (2b).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Duy Thuận

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 186/VP-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Duy Thuận
Ngày ban hành: 16/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 186/VP-TH

242

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210023