• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp nhà nước

 

Công văn 1882/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 hiệu lực thi hành của Công văn 4320/LĐTBXH-TL về quy chế trả lương trong doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 1882/LĐTBXH-LĐTL
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1882/LĐTBXH-LĐTL
V/v hiệu lực thi hành của công văn số 4320/LĐTBXH-TL .

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Phú Yên

Trả lời công văn số 62/CV-XSKT ngày 31/3/2014 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Phú Yên về hiệu lực thi hành của công văn số 4320/LĐTBXH-TL ngày 29/12/21998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 9/9/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thì việc phân phối tiền lương thuộc thẩm quyền của công ty. Công ty có trách nhiệm xây dựng quy chế trả lương theo vị trí, chức danh công việc, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, gắn với năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, trả lương thỏa đáng (không hạn chế mức tối đa) đối với người có tài năng, có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, năng suất lao động cao và đóng góp nhiều cho công ty. Khi xây dựng quy chế trả lương phải có sự tham gia của Ban chấp hành công đoàn công ty và người lao động.

2. Ngày 29/12/1998, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có công văn số 4320/LĐTBXH-TL hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng quy chế trả lương trong doanh nghiệp nhà nước. Công văn này không phải là văn bản quy phạm pháp luật. Vì vậy, công ty căn cứ vào các quy định tại Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH nêu trên để xây dựng quy chế trả lương cho người lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và xã hội trả lời để Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Phú Yên biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1882/LĐTBXH-LĐTL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 05/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1882/LĐTBXH-LĐTL

263

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
234371