• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1885/UBND-CT năm 2015 tăng cường chỉ đạo công tác giải tỏa chợ cóc, chợ tạm do thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 1885/UBND-CT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1885/UBND-CT
V/v tăng cường chỉ đạo công tác giải tỏa chợ cóc, chợ tạm.

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các sở, ngành; Công Thương, Giao thông vận tải, Công an TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

 

Theo báo cáo của Sở Công Thương, năm 2014 vừa qua, UBND các quận, huyện, thị xã đã triển khai giải tỏa 150 tụ điểm chợ cóc trên địa bàn Thành phố, góp phần giữ gìn trật tự và văn minh đô thị Thủ đô.

Tuy nhiên, trong thời gian từ sau Tết Nguyên đán Ất Mùi đến nay, qua kiểm tra, khảo sát đã xuất hiện nhiều tụ điểm chợ cóc mới phát sinh hoặc tái họp, gây mất an toàn giao thông, mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến công tác giữ gìn trật tự và văn minh đô thị.

Để thực hiện tốt chỉ đạo của Thành ủy và Chỉ thị của Chủ tịch UBND Thành phố về “Năm trật tự và văn minh đô thị - 2015”, chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 237/TB-UBND ngày 18/11/2014 về việc tăng cường công tác quản lý chợ trên địa bàn, UBND Thành phố yêu cầu:

- UBND các quận, huyện, thị xã kiên quyết thực hiện ngay việc giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm lòng đường vỉa hè, gây mất an toàn giao thông (đặc biệt là đối với các tụ điểm dọc quốc lộ, tỉnh lộ, tụ điểm giao thông...); đồng thời rà soát, thống kê, phân loại các tụ điểm họp chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn để lập kế hoạch, đăng ký chỉ tiêu thực hiện giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm từ nay đến cuối năm 2015, báo cáo UBND Thành phố trước 15/4/2015 đồng thời gửi Ban chỉ đạo 197/TP và các ngành liên quan (Công an TP, Giao thông vận tải, Công Thương) để được phối hợp và hướng dẫn thực hiện. Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố về kết quả thực hiện Chỉ thị “Năm trật tự và văn minh đô thị - 2015” trên địa bàn, trong đó có nhiệm vụ giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm gây mất trật tự và văn minh đô thị.

- Các sở, ngành liên quan (Công an TP, Giao thông vận tải, Công Thương) có trách nhiệm phối hợp, kiểm tra, hướng dẫn, tăng cường lực lượng giúp UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện việc giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm và duy trì kết quả, không để xảy ra tình trạng tái họp chợ sau giải tỏa.

- Công tác thông tin tuyên truyền: khi thực hiện giải tỏa chợ cóc, chợ tạm, các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân ủng hộ chủ trương của các cấp chính quyền. Đồng thời chủ động phối hp, cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí để thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong quá trình thực hiện. Các cơ quan thông tấn báo chí (Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các báo: Hà Nội mới, Kinh tế và Đô thị, An ninh Thủ đô...) quan tâm phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã để được cung cấp thông tin và đưa tin kịp thời, khách quan về công tác này.

Giao Sở Công Thương định kỳ hàng Quý kiểm tra tiến độ, kết quả thực hiện của các quận, huyện, Thị xã, có đánh giá mức độ hoàn thành, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Thành ủy, TT HĐND TP (để b/c);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Các Đ/c PCT UBND TP;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Sở TT&TT;
- Đài PT&TH HN, các báo: HNM, KT&ĐT, ANTĐ;
- CVP, PCVP Ng.Ngọc Kỳ; CT, GT, TH;
- Lưu: VT, CTq.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1885/UBND-CT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 20/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1885/UBND-CT

203

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
268817