• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Công văn 1893/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2014 hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 1893/BGDĐT-CSVCTBTH
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1893/BGDĐT-CSVCTBTH
V/v hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2014

 

Kính gửi:

- Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo;
- Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng;
- Giám đốc các đại học, học viện.

 

Thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam và Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam trên toàn quốc của Bộ Thông tin và Truyền thông ( Kế hoạch số 892/KH-BTTTT ngày 26/3/2014), Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam như sau:

Ngày Sách Việt Nam được tổ chức hàng năm (ngày 21/4 hàng năm) nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội; Tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; Xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng và tôn vinh những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách; Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam.

Ngày Sách Việt Nam năm 2014 được triển khai trên phạm vi cả nước. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam được tổ chức bắt đầu từ tháng 3 đến hết tháng 4. Các hoạt động chính của Ngày Sách Việt Nam được tổ chức trọng tâm từ ngày 19/4 đến ngày 23/4.

Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng căn cứ kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam của địa phương, xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức ngày Sách Việt Nam trong hệ thống trường học trên địa bàn tập trung vào các nội dung:

- Tổ chức “ Ngày hội đọc sách” theo từng chủ đề tại các trường học.

- Phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường; tổ chức các câu lạc bộ về sách với các hoạt động ngoại khóa.

- Phát động, tổ chức các phong trào, chương trình thu gom sách, ủng hộ sách vở, hỗ trợ cho các trường học vùng sâu, vùng xa, khu vực khó khăn.

- Tổ chức các sự kiện khác nhằm xây dựng văn hóa đọc cho học sinh, sinh viên.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ nhất, năm 2014 do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 19/4/2014 đến ngày 21/4/2014, với chuỗi hoạt động tại nhiều khu vực khác nhau, trong đó có khu vực các trường Đại học.

Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Văn hóa Hà Nội, Học viện Ngoại giao, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức các hoạt động Ngày Sách Việt Nam gắn với các chương trình hoạt động của các tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam theo các chủ đề như:

- Sách với tuổi trẻ lập thân, lập nghiệp

- Từ trang sách viết đến thực tiễn cuộc đời

- Sách- hạt giống cho tâm hồn

- Tuổi trẻ và tri thức- Sức mạnh của thành công

- Kỹ năng đọc sách cho trẻ

Đề nghị Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện và Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ TTTT, Bộ VHTTDL (để phối hợp chỉ đạo);
- UBND các tỉnh/TP (để phối hợp chỉ đạo);
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các đơn vị chức năng thuộc Bộ;
- Lưu VT, Cục CSVCTBTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1893/BGDĐT-CSVCTBTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành: 14/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1893/BGDĐT-CSVCTBTH

313

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
226264