• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1897/ĐCKS-KS năm 2014 thu hồi, sử dụng quặng sắt - mangan nghèo trong quá trình khai thác mỏ chì - kẽm Nà Tùm, tỉnh Bắc Kạn do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản ban hành

Tải về Công văn 1897/ĐCKS-KS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1897/ĐCKS-KS
V/v thu hồi, sử dụng quặng sắt - mangan nghèo trong quá trình khai thác mỏ chì - kẽm Nà Tùm, tỉnh Bắc Kạn

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Công ty TNHH Khai khoáng Bắc Kạn

Công ty TNHH Khai khoáng Bắc Kạn có Công văn số 50/KK-KHKD ngày 01 tháng 7 năm 2013 về việc xin sử dụng và tiêu thụ quặng sắt thu hồi được trong quá trình khai thác tại mỏ chì - kẽm Nà Tùm, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Về nội dung liên quan, trên cơ sở kết quả kiểm tra thực địa hoạt động khai thác mỏ Nà Tùm, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản có ý kiến như sau:

Theo tài liệu địa chất đã có và số liệu khai, thác thực tế, trong quá trình khai thác mỏ theo Giấy phép khai thác số 1205/GP-BTNMT ngày 08 tháng 6 năm 2005 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, đã xác định lẫn trong đất phủ trong khu vực mỏ có chứa quặng sắt - mangan nghèo, có hàm lượng Fe từ 25 đến 30% và Mn từ 9 đến 15%. Trong quá trình khai thác, bóc đất đã thu hồi được khoảng 250.000 - 300.000 tấn quặng sắt - mangan nguyên khai. Theo báo cáo của Công ty, quặng sắt - mangan nghèo trên có thể sử dụng làm phối liệu trong sản xuất gang thỏi và xỉ giàu mangan. Việc doanh nghiệp có báo cáo và đề nghị sử dụng, tiêu thụ quặng sắt-mangan nghèo thu hồi trong quá trình khai thác khoáng sản chính (quặng chì-kẽm) là phù hợp theo quy định, góp phần sử dụng hiệu quả, hợp lý tài nguyên, thu hồi tối đa tài nguyên khoáng sản, nâng cao giá trị sản phẩm khai thác, chế biến từ mỏ.

Căn cứ nội dung trên, nhằm tạo điều kiện để Công ty triển khai công nghệ khai thác, chế biến quặng sắt - mangan nghèo tại khu vực mỏ đã cấp phép khai thác, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đề nghị Công ty báo cáo UBND tỉnh Bắc Kạn để chỉ đạo ngành chức năng hướng dẫn thủ tục cần thiết. Trước mắt, cho phép doanh nghiệp được sử dụng, vận chuyển, tiêu thụ số lượng quặng sắt- mangan nghèo thu được trong quá trình khai thác theo Giấy phép số 1205/GP- BTNMT nêu trên để sử dụng thí nghiệm công nghệ. Khi thực hiện thu hồi, sử dụng quặng sắt - mangan nghèo nêu trên, Công ty phải chấp hành các nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác có liên quan đối với khối lượng quặng sắt-mangan thu hồi trong quá trình khai thác.

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản về việc thu hồi khoáng sản đi kèm tại khu vực mỏ chì - kẽm Nà Tùm, tỉnh Bắc Kạn; thông báo để Công ty TNHH Khai khoáng Bắc Kạn biết, triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc (để b/c);
- UBND tỉnh Bắc Kạn;
- Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn;
- Lưu VT, KS.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1897/ĐCKS-KS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam   Người ký: Nguyễn Văn Thuấn
Ngày ban hành: 05/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1897/ĐCKS-KS

174

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237483