• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 18998/BTC-QLG năm 2015 về tiếp tục tăng cường quản lý giá cước vận tải trên địa bàn do Bộ Tài Chính ban hành

Tải về Công văn 18998/BTC-QLG
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18998/BTC-QLG
V/v tiếp tục tăng cường quản lý giá cước vận tải trên địa bàn

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

1. Từ đầu năm 2015 đến tháng 10/2015, giá xăng, dầu đã được điều chỉnh giảm nhiều đợt, theo đó trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải tại các công văn số 11198/BTC-QLG ngày 14/8/2015, công văn số 11707/BTC-QLG ngày 25/8/2015 về tiếp tục tăng cường quản lý, bình ổn giá trên địa bàn và công văn số 11473/BGTVT-VT ngày 27/8/2015 về việc tăng cường công tác quản lý giá và thực hiện kê khai giá tại đơn vị vận tải đường bộ trên địa bàn, các địa phương đã chỉ đạo, triển khai quyết liệt yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô rà soát để kê khai giảm giá phù hợp với diễn biến của giá nhiên liệu. Theo đó, đến thời điểm giữa tháng 10/2015, về cơ bản các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô đã kê khai giảm giá phổ biến từ 3-5% tùy từng tuyến, loại hình vận tải và tùy từng địa phương. Qua đó, góp phần bình ổn giá thị trường chung và hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

2. Tuy nhiên, từ giữa tháng 9/2015 đến nay, giá xăng, dầu tiếp tục có xu hướng giảm. Đặc biệt, ngày 18/12/2015, giá xăng, dầu tiếp tục được điều chỉnh giảm sâu, cụ thể xăng Ron 92 giảm 390 đ/lít, dầuđiêzen 0,05S giảm 1.250 đ/lít. Như vậy, tính từ thời điểm giữa tháng 9/2015 đến nay, giá xăng Ron 92 tăng 2 lần với tổng mức tăng là 800 đ/lít, giảm 5 lần với tổng mức giảm là 1.730 đ/lít; giá dầu điêzen 0,05S tăng 2 lần với mức tăng là 790 đ/lít, giảm 4 lần với tổng mức giảm 2.120 đ/lít.

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý giá cước vận tải trên địa bàn và bình ổn giá cả thị trường chung, theo thẩm quyền quản lý chuyên ngành giao thông vận tải, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp chỉ đạo triển khai:

- Chỉ đạo Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tiếp tục tăng tường quản lý giá cước vận tải theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải và của Bộ Tài chính tại các văn bản nêu trên. Trong đó, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô rà soát lại giá nhiên liệu hiện nay và giá nhiên liệu tính trong phương án giá cước so với lần kê khai liền kề trước để kê khai lại giá cước vận tải phù hợp với xu hướng giảm giá nhiên liệu.

- Chỉ đạo các Hiệp hội vận tải ô tô tuyên truyền, vận động các đơn vị vận tải trên địa bàn thực hiện việc kê khai và niêm yết giá cước theo quy định và đảm bảo nguyên tắc điều chỉnh giảm giá cước vận tải đường bộ theo quy luật thị trường và phù hợp mức giảm giá nhiên liệu đầu vào.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, thành phố (để phối hợp chỉ đạo);
- Sở GTVT; Sở TC (để thực hiện);
- Vụ Pháp chế;
- Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam;
- Lưu: VT, QLG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 18998/BTC-QLG   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 21/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết

Về hoạt động quản lý giá cước vận tải trên địa bàn, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo triển khai các nội dung:

  • Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô rà soát lại giá nhiên liệu hiện nay và giá nhiên liệu tính trong phương án giá cước so với lần kê khai liền kề trước để kê khai lại giá cước vận tải phù hợp với xu hướng giảm giá nhiên liệu;
  • Tuyên truyền, vận động các đơn vị vận tải trên địa bàn thực hiện việc kê khai và niêm yết giá cước theo quy định và đảm bảo nguyên tắc điều chỉnh giảm giá cước vận tải đường bộ theo quy luật thị trường và phù hợp mức giảm giá nhiên liệu đầu vào.

Công văn 18998/BTC-QLG được ban hành ngày 21/12/2015.

Từ khóa: Công văn 18998/BTC-QLG

224

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302434