• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 19106/BTC-TCHQ năm 2014 xử lý thuế đối với nguyên liệu gia công bị hỏa hoạn do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 19106/BTC-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 19106/BTC-TCHQ
V/v xử lý thuế đối với nguyên liệu gia công bị hỏa hoạn

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 2743/HQBD-TXNK ngày 31/10/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc xử lý thuế đối với nguyên liệu bị thiệt hại do hỏa hoạn của Công ty TNHH TNA (Việt Nam), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 237/2009/TT-BTC ngày 18/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu, máy móc nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất hàng xuất khẩu nhưng bị hư hỏng, tổn thất do nguyên nhân khách quan như: Bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ thì được miễn, giảm, không thu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng.

Bộ Tài chính giao Cục Hải quan tỉnh Bình Dương căn cứ hồ sơ Công ty TNHH TNA (Việt Nam) đã nộp cho cơ quan hải quan, hồ sơ các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu, các giấy tờ liên quan; kết quả kiểm tra hồ sơ, sổ sách chứng từ kế toán, chứng từ nhập kho, xuất kho liên quan đến lô hàng bị thiệt hại; kết quả kiểm tra của cơ quan hải quan và cơ quan thuế; đối chiếu với các điều kiện miễn thuế, giảm thuế, không thu thuế, hồ sơ thủ tục theo quy định tại Thông tư số 237/2009/TT-BTC nêu trên để xử lý miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng tương ứng với số hàng hóa thực tế bị thiệt hại do hỏa hoạn không còn giá trị sử dụng của Công ty TNHH TNA (Việt Nam) theo quy định.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TCHQ (11).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 19106/BTC-TCHQ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 30/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 19106/BTC-TCHQ

181

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
261992