• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


Văn bản pháp luật về Chính sách thuế

 

Công văn 1914/TXNK-CST năm 2019 về chính sách thuế xuất khẩu đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 1914/TXNK-CST
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1914/TXNK-CST
V/v chính sách thuế XK đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH TM-DV Môi trường Nguyệt Minh 2.
(Địa chỉ: Lô HF15, đường số 4, KCN Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 07/2019/NM2 ngày 28/02/2019 của Công ty TNHH TM-DV Môi trường Nguyệt Minh 2 về vướng mắc liên quan đến chính sách thuế xuất khẩu đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Ngày 18/02/2019, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 943/TCHQ-TXNK về chính sách thuế xuất khẩu đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải (đính kèm). Đề nghị Công ty căn cứ công văn nêu trên để thực hiện.

Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến để Công ty TNHH TM-DV Môi trường Nguyệt Minh 2 được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST-H.Linh (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1914/TXNK-CST   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu   Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 06/03/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1914/TXNK-CST

270

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
408666