• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 1922/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 1922/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1922/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Thuế TP Cần Thơ

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 550/CT-TT-KT2 ngày 12/02/2020 của Cục Thuế tỉnh Cần Thơ về việc hoàn thuế GTGT dự án đầu tư của Công ty TNHH MTV King Group Center. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư xây dựng, ngày 02/12/2016, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5580/TCT-KK gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đề nghị Cục Thuế TP Cần Thơ nghiên cứu, thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 5580/TCT-KK nêu trên.

Tổng cục thuế có ý kiến để Cục Thuế TP Cần Thơ được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để báo cáo);
- Vụ CS, PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Hà

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1922/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày ban hành: 13/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1922/TCT-KK

183

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444820