• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1923/BTTTT-CNTT cung cấp liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông năm 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Tải về Công văn 1923/BTTTT-CNTT
Bản Tiếng Việt

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1923/BTTTT-CNTT
V/v Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2020

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tập đoàn kinh tế, t
ng công ty.

Triển khai đánh giá, xếp hạng mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty và các Ngân hàng thương mại năm 2020 (Báo cáo Vietnam ICT Index 2020), Bộ Thông tin và Truyền thông giao nhiệm vụ cho Vụ Công nghệ thông tin phối hợp với Hội Tin học Việt Nam và các cơ quan liên quan thực hiện xây dựng Báo cáo này.

Bộ Thông tin và Truyền thông kính đề nghị Quý Cơ quan tổ chức thu thập và cung cấp số liệu theo mẫu phiếu và tài liệu hướng dẫn kèm theo (bản mềm có tại địa chỉ: www.mic.gov.vn tại Mục số liệu - Báo cáo/Tài liệu hoặc tại địa chỉ www.vaip.org.vn tại Mục Môi trường - Chính sách/Download). Các số liệu cung cấp của Quý cơ quan sẽ là tài liệu quan trọng giúp Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá đúng mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT-TT ở nước ta và đề ra các giải pháp thích hợp cho những năm tiếp theo.

Để thuận tiện cho việc gửi nhận và tổng hợp số liệu, phiếu thu thập số liệu Vietnam ICT Index 2020 được ưu tiên gửi bản điện tử có chữ ký số về địa chỉ email: bttung@mic.gov.vn hoặc Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội) trước ngày 20/7/2020.

Để được hướng dẫn và giải đáp cụ thể về thu thập số liệu, vui lòng liên hệ: Ông Bùi Thanh Tùng, Vụ Công nghệ thông tin; Điện thoại: 024-39437720; Di động: 0903474700; Fax: 024-39436404; Email: bttung@mic.gov.vn.

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Phan Tâm;
- Đơn vị chuyên trách CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Hội Tin học Việt Nam;
-
Lưu: VT, CNTT (300).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Tâm

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1923/BTTTT-CNTT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông   Người ký: Phan Tâm
Ngày ban hành: 27/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1923/BTTTT-CNTT

93

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445912