• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật


Văn bản pháp luật về Luật viên chức

Văn bản pháp luật về Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

 

Công văn 1933/BNN-TCCB năm 2018 về triển khai xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức hạng IV do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 1933/BNN-TCCB
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1933/BNN-TCCB
V/v Triển khai xây dựng các chương trình ĐTBD theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức hạng IV

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Các Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT I và II

Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-BNN-TC ngày 01/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 liên quan đến việc triển khai, thực hiện xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức hạng IV ngành nông nghiệp và PTNT;

Đnghị các Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT I và II tổ chức thực hiện xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trình Bộ vào tháng 6/2018, như sau:

1. Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT I, gồm 5 chương trình: Kỹ thuật viên bảo vệ thực vật hạng IV - Mã số V.03.01.03, Kỹ thuật viên giám định thuốc bảo vệ thực vật hạng IV - Mã số V.03.02.06, Kỹ thuật viên chẩn đoán bệnh động vật hạng IV- Mã số V.03.04.12, Kỹ thuật viên kiểm tra vệ sinh thú y hạng IV- Mã số V.03.05.15, Kỹ thuật viên kiểm nghiệm thuốc thú y hạng IV- Mã số V.03.06.18.

2. Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II, gồm 3 chương trình: Kỹ thuật viên kiểm nghiệm chăn nuôi hạng IV - Mã số V.03.07.21, Kỹ thuật viên kiểm nghiệm thủy sản hạng IV - Mã số V.03.08.24, Kỹ thuật viên kiểm nghiệm cây trồng hạng IV-Mã số V.03.03.09.

Việc xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu, quy định tại Thông tư liên tịch số 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật; Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y; Thông tư liên tịch số 38/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kim nghiệm thủy sản.

(Cần thêm thông tin, liên hệ: ông Lâm Quang Dụ, Vụ Tổ chức cán bộ, ĐT.04.37.331.980/0904156014, email: Lqd59@yahoo.com.vn)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Lê Quốc Doanh (để b/c);
- Vụ trưởng Vụ TCCB (để b/c);

- Lưu VT, TCCB.(5)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Hồng Giang

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1933/BNN-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Ngô Hồng Giang
Ngày ban hành: 09/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Giáo dục, đào tạo, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1933/BNN-TCCB

389

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378759