• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 1940/VPCP-KTTH năm 2018 về nộp khoản chênh lệch tăng phần vốn nhà nước về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1940/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1940/VPCP-KTTH
V/v nộp khoản chênh lệch tăng phần vốn nhà nước về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tại Công văn số 628/UBND-THVX ngày 06 tháng 02 năm 2018 về việc nộp khoản chênh lệch tăng phần vốn nhà nước về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Vươ
ng Đình Huệ;
- VPCP: BTCN,
PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1940/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 01/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1940/VPCP-KTTH

311

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375828