• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý mỹ phẩm


 

Công văn 1952/QLD-MP năm 2016 đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 1952/QLD-MP
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1952/QLD-MP
V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công ty TNHH MTV sản xuất & thương mại Sam Sa Ra

(Địa chỉ: s A 20/21, 22 Khu ph Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương)

 

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ kết quả kiểm tra hậu mại ngày 25/12/2015 đối với Công ty TNHH MTV sản xuất & thương mại Sam Sa Ra;

Cục Quản lý Dược thông báo:

1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 03 sản phm mỹ phẩm sau:

STT

Tên sản phẩm

Số tiếp nhận Phiếu công bsản phẩm mỹ phẩm do Sở Y tế Tỉnh Bình Dương cấp

Ngày cấp

1

Kem massage dưỡng ngực Cencatia Cencatia bust maximizer cream

221/15/CBMP-BD

20/07/2015

2

Dầu gội dưỡng chất chống rụng tóc Enice Enice hair restore shampoo

381/13/CBMP-BD

16/12/2013

3

Dầu gội sâm dưỡng khỏe tóc Cencatia Cencatia ginseng strengthening shampoo

388/13/CBMP-BD

16/12/2013

Tên, địa chỉ Công ty sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

Công ty TNHH MTV sản xuất & thương mại Sam Sa Ra (Địa chỉ: số A 20/21,22 Khu phBình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi: Mỹ phẩm vi phạm về ghi nhãn.

2. Công ty TNHH MTV sản xuất & thương mại Sam Sa Ra phải:

- Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm nêu trên. Tiến hành thu hồi toàn bộ các lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định.

- Gửi báo cáo thu hồi các sản phẩm trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/03/2016.

3. Sở Y tế tỉnh Bình Dương kiểm tra, giám sát việc thu hồi các mỹ phẩm nêu trên của Công ty TNHH MTV sản xuất & thương mại Sam Sa Ra, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Trương Quốc Cườ
ng (để b/c);
- Tạp chí Dược và Mỹ phm - Cục QLD;
- Trang TTĐT Cục QLD;
- Lưu: VT.TTr, MP(Q).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1952/QLD-MP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 05/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1952/QLD-MP

2.128

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
305162