• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

 

Công văn 196/TCHQ-TXNK năm 2015 triển khai mở rộng thu ngân sách nhà nước qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan trên phạm vi toàn quốc do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 196/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 196/TCHQ-TXNK
V/v triển khai mở rộng thu NSNN qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan trên phạm vi toàn quốc

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex.
(Địa chỉ: số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 773/2014/CV-PGB ngày 31/12/2014 của Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex về việc triển khai mở rộng phối hợp thu NSNN qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan trên phạm vi toàn quốc. Tiếp theo công văn số 12932/TCHQ-TXNK ngày 24/10/2014 về việc triển khai mở rộng phối hợp thu NSNN qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan trên phạm vi toàn quốc, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác tổ chức phối hợp thu NSNN đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng phương thức điện tử giữa Tổng cục Hải quan và Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex ký ngày 08/7/2014;

Căn cứ kết quả triển khai thí điểm của Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Cục Hải quan thành phố Hà Nội;

Tổng cục Hải quan đồng ý để Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex triển khai mở rộng thanh toán thuế điện tử với cơ quan Hải quan (thu thuế và bảo lãnh thuế bằng phương thức điện tử) trên toàn quốc bắt đầu từ ngày 20/01/2015.

Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với các Chi nhánh, điểm giao dịch của Ngân hàng trên địa bàn, thực hiện theo đúng các quy định, trách nhiệm của mỗi bên đã được quy định trong Thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Tổng cục Hải quan với Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex.

Tổng cục Hải quan thông báo để Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT & TKHQ (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

- Công văn này được bổ sung bởi Công văn 8078/TCHQ-TXNK năm 2015

Tổng cục Hải quan nhận được công văn của các Ngân hàng thương mại cổ phần: Á Châu (ACB), Sài Gòn (SCB), An Bình (ABBank) và BTMU về việc báo cáo kết quả triển khai thí điểm chương trình thu hộ ngân sách nhà nước và đề xuất được triển khai mở rộng trên toàn quốc. Tiếp theo công văn số 196/TCHQ-TXNK ngày 12/01/2015 về việc triển khai mở rộng phối hợp thu ngân sách nhà nước qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan trên phạm vi toàn quốc, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước qua, đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng phương thức điện tử giữa Tổng cục Hải quan và Ngân hàng thương mại cổ phần: ACB ký ngày 22/5/2015, BTMU ký ngày 20/3/2015, An Bình (ABBank) ký ngày 12/5/2014 và SCB ký ngày 15/6/2015;

Căn cứ kết quả triển khai thí điểm của các Ngân hàng thương mại cổ phần nêu trên tại 08 Cục Hải quan tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và Đồng Nai.

Tổng cục Hải quan đồng ý để các Ngân hàng thương mại cổ phần: Á Châu (ACB), Sài Gòn (SCB), An Bình (ABBank) và BTMU được triển khai mở rộng thanh toán thu nộp thuế, bảo lãnh thuế bằng phương thức điện tử với cơ quan Hải quan trên toàn quốc bắt đầu từ ngày 20/8/2015.

Tổng cục Hải quan đề nghị các ngân hàng thương mại cổ phần: Á Châu (ACB), Sài Gòn (SCB), An Bình (ABBank) và BTMU triển khai toàn diện thanh toán thu nộp thuế, bảo lãnh thuế bằng phương thức điện tử tại tất cả các chi nhánh của ngân hàng cho các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với các Chi nhánh, điểm giao dịch của các Ngân hàng trên địa bàn, thực hiện theo đúng các quy định, trách nhiệm của mỗi bên đã được quy định trong Thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Tổng cục Hải quan với các Ngân hàng thương mại cổ phần nêu trên.

Trong quá trình thực hiện các đơn vị có vướng mắc, đề nghị liên hệ với đầu mối các bên để được hỗ trợ kịp thời.

Tổng cục Hải quan thông báo để Ngân hàng thương mại cổ phần: Á Châu (ACB), Sài Gòn (SCB), An Bình (ABBank) và BTMU, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

Xem nội dung VB
Công văn này được bổ sung bởi Công văn 8078/TCHQ-TXNK năm 2015
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 196/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 12/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 196/TCHQ-TXNK

175

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
263044