• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 1964/VPCP-KTTH năm 2018 về quản lý Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1964/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1964/VPCP- KTTH
V/v quản lý Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2018.

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Xét Báo cáo của Bộ Tài chính tại Công văn số 1636/BTC-TCDN ngày 08 tháng 02 năm 2018 về việc tổ chức quản lý và tiếp nhận Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định thay thế Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2012 theo như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm 2 Công văn số 13135/VPCP-KTTH ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Vương Đình Huệ;
- VPCP: BTCN,
PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).
S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1964/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 02/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1964/VPCP-KTTH

312

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376001