• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


 

Công văn 1967/BYT-BH năm 2013 xác định bệnh làm căn cứ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội do Bộ Y tế ban hành

Tải về Công văn 1967/BYT-BH
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1967/BYT-BH
V/v xác định bệnh làm căn cứ giải quyết chế độ BHXH

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày 21 tháng 12 năm 2012 Bộ Y tế nhận được công văn số 1756/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam xin ý kiến về việc xác định bệnh để làm căn cứ giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Bộ Y tế có ý kiến như sau:

1. Các trường hợp mang thai trứng hoặc có thai ngoài tử cung là các trường hợp bệnh lý.

2. Đối với trường hợp bệnh của ông Nguyễn Đức Thuận: Theo hồ sơ do BHXH Việt Nam cung cấp kèm theo thì tên bệnh không thuộc danh mục bệnh cần nghỉ việc để điều trị dài ngày. Hiện nay Bộ Y tế đang tổng hợp, nghiên cứu xem xét bổ sung trong danh mục bệnh cần nghỉ việc để chữa trị dài ngày.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng hợp và thực hiện bảo đảm quyền lợi đối với người lao động theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Cục QLKCB, SKBMTE, PC;
- Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1967/BYT-BH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Nguyễn Thị Xuyên
Ngày ban hành: 10/04/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1967/BYT-BH

764

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
234779