• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O

 

Công văn 1975/TCHQ-GSQL năm 2018 vướng mắc C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1975/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1975/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa.

Trả lời công văn số 232/HQKH-NV ngày 8/3/2018 của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa vướng mắc liên quan đến C/O, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. C/O mẫu E đề cập tại mục 2 công văn số 232/HQKH-NV: Tổng cục cần tiến hành xác minh với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu E của Trung Quốc và hướng dẫn cụ thể sau khi có kết quả.

2. Đối với vướng mắc nộp bổ sung C/O đề cập tại mục 4 công văn số 232/HQKH-NV: trường hợp người khai hải quan có văn bản đăng ký nộp bổ sung C/O và được Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai chấp nhận tại thời điểm làm thủ tục hải quan (Chi cục trưởng Chi cục Hải quan chịu trách nhiệm về việc thời điểm nộp văn bản đăng ký và thời điểm nộp bổ sung C/O), cơ quan hải quan xem xét chấp nhận nộp bổ sung C/O.

Các hàng hóa được nộp bổ sung C/O và thời hạn nộp bổ sung thực hiện theo hướng dẫn tại các công văn số 12802/BTC-TCHQ ngày 14/9/2016; 13959/BTC-TCHQ ngày 04/10/2016 và 3109/BTC-TCHQ ngày 09/3/2017.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,
GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1975/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 13/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1975/TCHQ-GSQL

288

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
380564