• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 1976/BNN-TCTS năm 2014 về đăng ký hợp đồng xuất khẩu cá tra do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Tải về Công văn 1976/BNN-TCTS
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1976/BNN-TCTS
V/v: đăng ký hợp đồng xuất khẩu cá Tra

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính
- Hiệp hội cá Tra Việt Nam

Ngày 05/6/2014 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công văn số 1777/BNN-TCTS về việc trả lời Hiệp hội cá Tra Việt Nam và hướng dẫn thủ tục xác nhận đăng ký hợp đồng xuất khẩu; hiện nay việc soạn thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang chờ ý kiến góp ý của các Bộ, ngành có liên quan để ban hành; do vậy thủ tục đăng ký và xác nhận vào Giấy đăng ký Hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cá Tra chưa thực hiện từ ngày 20/6/2014 như dự kiến.

Việc đăng ký hợp đồng xuất khẩu thực hiện bắt đầu từ thời điểm Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có hiệu lực thi hành. Vì vậy, thời điểm từ 20/6/2014 đến khi Thông tư hướng dẫn Nghị định 36/2014/NĐ-CP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có hiệu lực thi hành việc xuất khẩu sản phẩm cá Tra vẫn diễn ra bình thường.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để quý cơ quan biết và phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- Hiệp hội CB và Xuất khẩu thủy sản VN;
- Lưu: VT, TCTS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1976/BNN-TCTS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 18/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1976/BNN-TCTS

169

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
238067