• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Đơn giá nhân công xây dựng

 

Công văn 1985/BXD-KTXD năm 2015 về áp dụng hệ số không ổn định sản xuất trong đơn giá nhân công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 1985/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1985/BXD-KTXD
V/v: áp dụng hệ số không ổn định sản xuất trong đơn giá nhân công xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Posco E&C

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số POS006-2015/A1A2 ngày 30/6/2015 của Công ty Posco E&C về việc áp dụng hệ số không ổn định sản xuất trong đơn giá nhân công xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Do đặc thù của ngành xây dựng, người lao động thường phải di chuyển theo các công trình xây dựng, vì vậy chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình thường bao gồm phụ cấp không ổn định sản xuất (là khoản phụ cấp mang tính ngành nghề để đảm bảo cho công nhân làm việc ở các công trường ổn định cuộc sống). Đối với gói thầu A8 Dự án Xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 3049/BXD-KTXD ngày 24/11/2014 về việc tính phụ cấp không ổn định sản xuất trong đơn giá nhân công của dự toán xây dựng công trình. Để thống nhất quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, đối với gói thầu A1 và A2 của Dự án, chủ đầu tư xem xét tính phụ cấp không ổn định sản xuất trong đơn giá nhân công của dự toán xây dựng công trình như hướng dẫn tại văn bản số 3049/BXD-KTXD .

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung trong hợp đồng đã được các bên ký kết và quy định của Nhà nước có liên quan.

Công ty Posco E&C căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1985/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 03/09/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1985/BXD-KTXD

398

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
292443