• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 1987/VPCP-KGVX năm 2018 về Công ty KL Texwell Vina đóng cửa, hàng ngàn công nhân không có việc làm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1987/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1987/VPCP-KGVX
V/v Công ty KL Texwell Vina đóng cửa, hàng ngàn công nhân không có việc làm

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Gần đây báo chí phản ánh về việc Công ty KL Texwell Vina vẫn đóng cửa, hàng ngàn công nhân bị nợ lương, không được giải quyết chế độ bảo hiểm và không có việc làm.

Tiếp theo ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 1517/VPCP-KGVX ngày 11 tháng 02 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai báo cáo về nội dung báo nêu trước ngày 10 tháng 3 năm 2018; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có biện pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ: LĐTBXH, CA, KHĐT, NG.

- TLĐ LĐ Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn T
ùng, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, QHĐP;
- Lưu: VT, KGVX (3). CĐ

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1987/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 02/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1987/VPCP-KGVX

414

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376004