• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 1989/TCT-TTr năm 2013 tăng cường công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 1989/TCT-TTr
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1989/TCT-TTr
V/v tăng cường công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế.

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 12/6/2013 Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 7527/BTC-TCT gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế. Để việc tổ chức triển khai đồng bộ và kịp thời nội dung Công văn 7527/BTC-TCT nêu trên, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, thành phố thực hiện ngay một số nội dung:

- Triển khai ngay các nội dung hướng dẫn của Bộ, trong đó các Cục Thuế cần thành lập tổ chỉ đạo triển khai do Lãnh đạo Cục làm tổ trưởng và một số thành viên (danh sách tổ triển khai được gửi về Vụ Thanh tra, Tổng cục Thuế bao gồm các thông tin họ tên, chức vụ, số điện thoại, emai), tổ chức quán triệt nội dung Công văn số 7527/BTC-TCT tới các Phòng, Chi cục và công chức Thuế trước ngày 30/6/2013.

-Chỉ đạo các Phòng và các Chi cục tổ chức phân loại rủi ro doanh nghiệp và rà soát để điều chỉnh lại kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong tháng 6/2013.

- Đối với các hồ sơ hoàn thuế GTGT cần phân loại để xử lý theo đúng hướng dẫn tại Công văn  7527/BTC-TCT nêu trên (bao gồm cả các hồ sơ hoàn thuế doanh nghiệp gửi trước khi Bộ ban hành Công văn 7527/BTC-TCT nêu trên và đến thời điểm nhận được Công văn 7527/BTC-TCT cơ quan thuế chưa ban hành Quyết định hoàn thuế).

- Trong quá trình thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp và xử lý hoàn thuế GTGT các Cục Thuế tổ chức xác minh các hóa đơn có nghi vấn trước khi ra Quyết định xử lý hoặc yêu cầu doanh nghiệp chứng minh tính hợp pháp, hợp lý của hàng hóa hoặc hóa đơn mua hàng. Các Cục Thuế nhận được yêu cầu xác minh, đối chiếu hóa đơn khi cần khẩn trương tổ chức xác minh và trả lời trong vòng 5 ngày làm việc như trường hợp xác minh hóa đơn bán cà phê hướng dẫn tại Công văn số 1696/TCT-TTr ngày 23/05/20132 của Tổng cục Thuế.

- Hàng tháng các Cục Thuế báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục Thuế trước ngày 25 hàng tháng để kịp thời tổng hợp báo cáo Bộ. Báo cáo gửi theo đường công văn chính thức về Vụ Thanh tra Tổng cục Thuế, đồng thời gửi qua hòm thư điện tử theo địa chỉ: nttrung01@gdt.gov.vn hoặc pdtthuan@gdt.gov.vn

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTr (3b)

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1989/TCT-TTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Bùi Văn Nam
Ngày ban hành: 17/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1989/TCT-TTr

152

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
195872