• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Công văn 1990/BNN-KH thẩm định phí xuất, nhập hạt giống lúa dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 1990/BNN-KH
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1990/BNN-KH
V/v: Thẩm định phí xuất, nhập hạt giống lúa dự trữ quốc gia.

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Quản lý giá

Theo đề nghị của Công ty cổ phần Giống cây trồng và Vật nuôi Thừa Thiên Huế về việc cấp kinh phí nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia, tại công văn số 18/GCT-VN ngày 10/4/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

- Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1503/QĐ-TTg ngày 11/10/2012 và Quyết định số 1797/QĐ-TTg ngày 04/12/2012 về việc xuất dự trữ quốc gia hạt giống lúa, ngô để hỗ trợ cho các tỉnh trong năm 2012.

Theo báo cáo Công ty cổ phần Giống cây trồng và Vật nuôi Thừa Thiên Huế đã thực hiện xong việc xuất dự trữ hạt giống lúa và đã giao hàng đến trung tâm huyện, thị của các tỉnh, với số lượng 805 tấn hạt giống lúa. Tổng số chi phí cho việc xuất hạt giống nói trên là 1.072.340.000 đồng.

- Thực hiện Quyết định số 1789/QĐ-BNN-KH ngày 31/7/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu mua tăng và mua bù hạt giống, Công ty cổ phần Giống cây trồng và Vật nuôi Thừa Thiên Huế đã mua và đưa vào kho dự trữ trong năm 2012 là 900 tấn hạt giống lúa. Tổng số chi phí cho việc nhập hạt giống tại kho bảo quản nói trên là 58.610.000 đồng.

Tổng cộng phí nhập và xuất hạt giống năm 2012 là 1.130.950.000 đồng.

Qua xem xét hồ sơ về phí nhập, xuất hạt giống lúa dự trữ quốc gia năm 2012 của Công ty cổ phần Giống cây trồng và Vật nuôi Thừa Thiên Huế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất và đề nghị Cục Quản lý giá kịp thời thẩm định và trình Bộ Tài chính xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TC;
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Quốc Luân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1990/BNN-KH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Đào Quốc Luân
Ngày ban hành: 26/04/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1990/BNN-KH

149

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
183560