• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý mỹ phẩm


 

Công văn 19905/QLD-MP năm 2016 đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 19905/QLD-MP
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19905/QLD-MP
V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công ty TNHH Châu Âu Việt Nam

(Địa chỉ: 214/19/26 Nguyễn Văn Nguyễn, phường Tân Định, quận 1, thành phố H Chí Minh)

 

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý m phẩm;

Căn cứ kết quả kiểm tra hậu mại ngày 30/8/2016 tại Công ty TNHH Châu Âu Việt Nam,

Cục Quản lý Dược thông báo:

1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 03 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Châu Âu Việt Nam nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (Địa chỉ: 214/19/26 Nguyễn Văn Nguyễn, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

- Sản phẩm mỹ phẩm Phytomer - Gommge Corps Tonifiant Aux Cristaux De Sels Marins (Số công bố: 96991/14/CBMP-QLD cấp ngày 05/9/2014):

Lý do thu hồi: Mỹ phẩm nhập khẩu và lưu thông có tên sản phẩm ghi trên nhãn (Gommge Corps Tonifiant Toning body scrub) và công thức sản phẩm ghi trên nhãn không đúng như hồ sơ đã công bố.

- Sản phẩm mỹ phẩm Roberto Vizzari - Vizzari White Women - Eau de parfum (Số công bố: 480/15/CBMP-QLD cấp ngày 06/11/2015):

Lý do thu hồi: Mỹ phẩm lưu thông có tên sản phẩm ghi trên nhãn (Roberto Vizzari - Vizzari Women - Eau de parfum) không đúng như hồ sơ đã công bố.

- Sản phẩm mỹ phẩm Evafor - Whisky Men Silver - Eau de toilette (Số công bố: 481/15/CBMP-QLD cấp ngày 06/11/2015):

Lý do thu hồi: Mỹ phẩm lưu thông có tên sản phẩm ghi trên nhãn (Evafor - Whisky Silver - Eau de toilette for men) không đúng như hồ sơ đã công bố.

2. Công ty TNHH Châu Âu Việt Nam phải:

- Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng các sản phẩm nêu trên. Tiến hành thu hồi toàn bộ các lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định.

- Gửi báo cáo thu hồi các sản phẩm trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 05/11/2016.

3. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, giám sát việc thu hồi các mỹ phẩm nêu trên của Công ty TNHH Châu Âu Việt Nam báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phm trên địa bàn tiến hành thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên:
- C
T. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm - Cục QLD;

-
Trang TTĐT Cục QLD;
- Lưu: VT
, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 19905/QLD-MP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 12/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 19905/QLD-MP

192

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328572