• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Công văn 1991/BGDĐT-KTKĐCLGD phối hợp chỉ đạo thi và tuyển sinh năm 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 1991/BGDĐT-KTKĐCLGD
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1991/BGDĐT-KTKĐCLGD
V/v phối hợp chỉ đạo thi và tuyển sinh năm 2015

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Tham mưu trưởng đã phối hợp chặt chẽ với Ngành Giáo dục chỉ đạo, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) hệ chính quy những năm qua đảm bảo an toàn, nghiêm túc, khách quan.

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GDĐT tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia vào các ngày 01, 02, 03 và 04 tháng 7 năm 2015 (gọi tắt là Kỳ thi) lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ để các cơ sở giáo dục ĐH sử dụng trong tuyển sinh.

Bộ GDĐT trân trọng đề nghị đồng chí Tổng Tham mưu trưởng tăng cường phối hợp chỉ đạo tổ chức Kỳ thi với một số nội dung sau:

1. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.

2. Thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh để chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể có liên quan trong Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp tổ chức Kỳ thi. Trong đó lưu ý:

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các quy chế thi và tuyển sinh hiện hành, nhất là các quy định mới trong tổ chức thi, xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2015.

b) Bố trí địa điểm thi của Hội đồng thi do Cục Nhà trường chủ trì đảm bảo tổ chức thi an toàn, nghiêm túc và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi.

3. Tăng cường thanh tra, giám sát, kiểm tra việc tổ chức thi của Hội đồng thi do Cục Nhà trường chủ trì và việc xét công nhận tốt nghiệp THPT cho các thí sinh trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của đồng chí./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Ban Tuyên giáo TƯ (để b/c);
- Bộ Quốc phòng (để p/h chỉ đạo);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Hội LHPNVN, Đoàn TNCSHCM, Công đoàn GDVN, Hội CCB, Hội Khuyến học, Đài THVN (để p/h);
- Các Báo, Đài (để p/h tuyên truyền);
- Các đơn vị thuộc Bộ GDĐT;
- Cục Nhà trường;
- Các đại học, học viện, các trường ĐH, CĐ;
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, KTKĐCLGD.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1991/BGDĐT-KTKĐCLGD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Phạm Vũ Luận
Ngày ban hành: 24/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1991/BGDĐT-KTKĐCLGD

380

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272469