• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Quy hoạch xây dựng

 

Công văn 1999/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 1999/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1999/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch xây dựng.

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2275/SQHKT-QLDA ngày 14/7/2014 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc xin ý kiến hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 12, Phần I Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng, thì: “Khi quy mô của đồ án quy hoạch xây dựng trong khoảng giữa hai quy mô quy định trong văn bản này thì định mức chi phí quy hoạch xây dựng được xác định theo phương pháp nội suy”.

Do đó, đối với các đồ án đã tổ chức triển khai được thực hiện theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD nêu trên, thì chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 được xác định theo phương pháp nội suy quy định tại Quyết định này.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(L6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Phần 1:

QUY ĐỊNH CHUNG VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG
...

12. Khi quy mô của đồ án quy hoạch xây dựng trong khoảng giữa hai quy mô quy định trong văn bản này thì định mức chi phí quy hoạch xây dựng được xác định theo phương pháp nội suy.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1999/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 27/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1999/BXD-KTXD

265

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
247924