• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý mỹ phẩm


 

Công văn 2007/QLD-MP năm 2016 đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 2007/QLD-MP
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2007/QLD-MP
V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công ty cổ phần sản xuất hàng gia dụng Quốc tế

(Địa chỉ: số 3, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương)

 

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ kết quả kiểm tra hậu mại ngày 23/12/2015 đối với Công ty cổ phần sản xuất hàng gia dụng Quốc tế;

Cục Quản lý Dược thông báo:

1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 02 sản phẩm mỹ phẩm sau:

STT

Tên sản phẩm

Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Sở Y tế tỉnh Bình Dương cấp

Ngày cấp

1

X-Men Xịt khử mùi- Active (Deo body spray- active)

07/13/CBMP-BD

28/12/2012

2

X-Men Xịt khử mùi for boss gold (For boss gold perfumed deo spray)

342/11/CBMP-BD

02/12/2011

Tên, địa chỉ Công ty sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty cổ phần sản xuất hàng gia dụng Quốc tế (Địa chỉ: Số 3, đường số 5, khu công nghiệp Sóng Thần 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Lý do đình ch lưu hành, thu hồi: Mỹ phẩm vi phạm về ghi nhãn.

2. Công ty cổ phần sản xuất hàng gia dụng Quốc tế phải:

- Gửi thông báo thu hồi ti những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm nêu trên. Tiến hành thu hồi toàn bộ các lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định.

- Gửi báo cáo thu hồi các sản phẩm trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/03/2016.

3. Sở Y tế tỉnh Bình Dương kiểm tra, giám sát việc thu hồi các mỹ phẩm nêu trên của Công ty cổ phần sản xuất hàng gia dụng Quốc tế, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Trương Quốc Cường (để b/c);

- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm - Cục QLD;
- Trang TTĐT Cục QLD;
-
Lưu: VT, TTr, MP (Q).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2007/QLD-MP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 15/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2007/QLD-MP

2.076

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
305163